+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Návod na zistenie EXSPIRÁCIE VAŠICH AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV z finančnej správy

     Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu, majú po dvoch rokoch od spustenia projektu ďalšiu povinnosť.

Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v online registračných pokladniciach (ORP). Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov.

Podnikateľ musí o nové autentifikačné údaje požiadať na portáli finančnej správy v eKasa zóne. Jednoduchú výmenu môže urobiť aj skôr ako 30 dní pred uplynutím ich platnosti. Podľa pokynov výrobcu si potom nahrá nové údaje do ORP. Aktuálne autentifikačné údaje môže podnikateľ ponechať v platnosti, pretože sa automaticky zneplatnia po uplynutí dvojročnej lehoty.

Tento návod popisuje postup ako si overiť platnosť autentifikačných údajov na stránke Finančnej správy a požiadať o vygenerovanie nových údajov.

Kde nájdem autentifikačné údaje pokladnice

1. Na stránke Finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka kliknite na sekciu PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE a prihlásite sa.

2. Prejdite do sekcie eKasa

3. Svoje autentifikačné údaje pokladnice si overíte, ak vojdete do sekcie AUTENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.

4. Údaje o evidovaných pokladniciach nájdete v spodnej časti webovej stránky, kde je uvedený aj ich „DÁTUM EXSPIRÁCIE“

Ako požiadať o nové autentifikačné údaje pokladnice

Približne mesiac pred exspiráciou autentifikačných údajov pokladnice požiadajte Finančnú správu o vygenerovanie nových autentifikačných údajov.

1. V sekcii ŽIADOSŤ O NOVÉ AUTENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2. Cez políčko NOVÉ AUTENTIFIKAČNÉ ÚDAJE požiadate o pridelenie nových autentifikačných údajov pokladnice pre každú pokladnicu zvlášť.

3. Pri vypĺňaní žiadosti si vytvárate pre danú pokladnicu nové heslo. Je veľmi dôležité si toto heslo zapamätať alebo zapísať! Budete ho potrebovať pri ďalších nastaveniach.

Kategórie

Archív článkov