+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

ALTO Slovakia s.r.o. - eKASA informácie

 

Projekt Finančnej správy známy pod názvom eKASA je v poslednej dobe dosť intenzívne diskutovaný. Je to projekt, ktorý mení súčasné “elektronické registračné pokladnice” (ERP) na nové “online registračné pokladnice” (ORP), ktoré budú nepretržite komunikovať so serverom finančnej správy. To znamená, že každú transakciu na ORP budú okamžite odosielať na server FS, kde budú tieto transakcie ukladané.

Je známe, že od 1.4.2019 musia všetky nové kasy, dávané do prevádzky, vyhovovať týmto novým podmienkam. Do 1.7.2019 musia byť všetky súčasné ERP kasy aktualizované na tento nový systém (ORP).

Aktualizácia ERP na ORP znamená hardvérovú aj softvérovú zmenu súčasných pokladníc.

Žiaľ proces certifikácie nového riešenia nášho dodávateľa (spoločnosť BOWA) je v sklze.

Predpoklad je, že prvé dodávky tzv. UPGRADE KITOV, ktoré budeme montovať do Vašich súčasných kás, dostaneme v polovici mája. Upgrade kit je hardvérový komponent, ktorý je nutný na realizáciu zmeny. Okamžite keď dostaneme prvé kity, začneme s procesom prechodu na e-KASU.

Činnosť budeme vykonávať priamo u Vás na miestach, kde prevádzkujete kasy. S ohľadom na počet kás a krátkosť času, ktorý budeme mať k dispozícii je vysoko pravdepodobné, že v stanovenom termíne nestihneme pripojiť všetky kasy. Máme ich po celom Slovensku viac ako 1000!

 

Činnosť nášho technika pri zmene:

– vyčítanie stavu súčasnej fiškálnej pamäte (FP)

– zálohovanie dát FP a odovzdanie zálohy prevádzkovateľovi na archiváciu (10 rokov)

– defiškalizácia súčasnej ERP

– montáž upgrade kitu do fiškálnej tlačiarne

– inštalácia nového firmvéru fiškálneho modulu

– inštalácia nového aplikačného softvéru (HORES, resp. kasa FoodMAN)

– zadanie nového kódu pokladnice (KP) a nastavenie autentifikačných údajov

– otestovanie komunikácie so serverom finančnej správy

 

Túto činnosť budeme vykonávať u Vás v takom poradí, v akom sme dostávali úhrady za upgrade kity.

 

Ak Vám to Vaša prevádzka dovoľuje a môžete fiškálnu tlačiareň doniesť k nám, je možné túto činnosť vykonať aj v priestoroch našej firmy. Touto formou by sme ušetrili dosť času, ktorý by sme stratili na cestovanie.

 

Nutné predpoklady (čo musíte mať):

Stabilné internetové pripojenie na každej Vašej kase

– Uhradené všetky záväzky voči našej spoločnosti

– Objednaný príslušný počet upgrade kitov

– Zaplatenú zálohovú faktúru za upgrade kity

Pridelené nové kódy pokladníc (KP). Žiadosť podávate na webe finančnej správy SR

Pridelené autentifikačné údaje pre každú kasu. Žiadosť podáva Váš konateľ, alebo iná oprávnená osoba na webe finančnej správy.

 

>> Návod na pridelenie KP si môžete stiahnúť TU <<

 

 

Ing. Ivan Zima

konateľ ALTO Slovakia s.r.o.