+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Informácia o ukončení bezplatnej podpory na zariadeniach e-kasa klient

Vážený zákazník,

približne pred rokom sme Vám dodali eKasa riešenie v zmysle platnej legislatívy (zákon 368/2018 Z.z. o registračných pokladniciach).

Obsahom našej dodávky boli aj zariadenia “eKasa klient”. Ľudovo sa tieto zariadenia zvyknú nazývať “fiškálne moduly”. Zariadenia “eKasa klient” okrem iného obsahujú: chránené dátové úložisko (CHDU) a vstavaný registračný program (ďalej len “Program”). Tento Program komunikuje s nami dodávaným programom registračnej pokladnice FoodMAN (resp. Foodie POS, či Horesom) a zabezpečuje zápis údajov do CHDU a komunikáciu so serverom eKasa na strane Finančnej správy. Zariadenia nám dodávajú výrobcovia – naši subdodávatelia.

Vyššie citovaný zákon zrušil servisné strediská, povinné servisné prehliadky aj servisné knižky. Starostlivosť o “eKasa zariadenia” tak zostala bez opory v zákone. Tieto zariadenia však servis potrebujú a potrebný je aj neustály vývoj vstavaného Programu.

Zo strany výrobcu sme boli informovaní, že uplynutím záručnej doby končí aj bezplatná podpora z ich strany. V praxi to bude znamenať, že podporu z našej strany naďalej budete mať v zmysle platnej zmluvy o servise (hot-line, poradenstvo, servisné zásahy, …). Ak však náš technik v rámci servisného zásahu vyčerpá všetky naše možnosti a bude potrebovať konzultáciu, podporu, alebo aktuálnu verziu Programu od výrobcu eKasa klienta, bude už táto služba spoplatňovaná v zmysle cenníka výrobcu.

Je však možné si túto podporu objednať na nasledujúci rok.

Čo tým získate? (informácie z mailu výrobcu):

·pokračovanie záruky na Program

·nárok na novšie verzie Programu

·nárok na zapracovanie technických a legislatívnych zmien od FR SR do Programu

·možnosť prenosu licencie Programu na iný právny Zsubjekt

Koľko to stojí?

Cena za ročnú podporu pre 1ks e-kasa klient je 3,- €+ DPH / mesiac / zariadenie.

S pozdravom
Ing. Ivan Zima, konateľ
ALTO Slovakia spol. s r. o.

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

1.

Modul HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 0,00 €

2.

Práce a nastavenie pre modul Hores10 - Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 50,00 €

Podmienka dodania služby

Kategórie

Archív článkov