+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

UPRESNENIE k výmene autentifikačných údajov v systéme eKASA

Vážení obchodní partneri,

Pred niekoľkými dňami sme Vám posielali informáciu o potrebe výmeny Autentifikačných údajov v systéme eKASA. Keďže ste sa na nás obracali s viacerými otázkami, posielame túto informáciu ešte raz s viacerými upresňujúcimi informáciami.

Pravdepodobne ste už zaznamenali, že Finančná správa začala upozorňovať na nutnosť výmeny autentifikačných údajov v systéme eKasa.

Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AÚ) nahratých v online registračných pokladniciach (ORP). Platnosť údajov, ktoré sú potrebné na evidenciu tržieb, trvá dva roky od vystavenia. Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov.

UPOZORNENIE:
Ak nedôjde k aktualizácii AÚ, tak po skončení platnosti pôvodných AÚ prestane kasa komunikovať so systémom finančnej správy eKASA!

Výmenu môžu podnikatelia urobiť pred uplynutím platnosti týchto údajov.

Autentifikačné údaje Vám boli pridelené spravidla v jarných mesiacoch roku 2019, v dobe, keď ste sa zaregistrovali do systému eKASA. Návod na preverenie platnosti doterajších a získanie nových AÚ sme Vám posieleli v jednom z predchádzajúcich newsleterov.

Keď získate novo vygenerované autentiikačné údaje (AÚ), je potrebné aby ste si službu u nás objednali prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára a zaslali nám vygenerované autentifikačné údaje na: podpora@alto.sk.

Následne Vám vystavíme zálohovú faktúru za službu a zaradíme Vás do poradovníka na realizáciu služby. Pripomíname, že na túto výmenu budeme potrebovať aj heslo, ktoré ste zadali pri generovaní údajov.

Podmienky výmeny:
– máte nové AÚ ku každej kase a viete heslo k AÚ
– objednáte si službu
– uhradíte zálohovú faktúru
– nemáte záväzky po lehote splatnosti voči našej spoločnosti
– umožníte nám vzdialený prístup ku každej kase
– výhodou pre Vás je, ak máte s našou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu na servis systémov FoodMAN resp. HORES
– výhodou pre Vás je, ak máte zaplatenú ročnú podporu eKASA klienta od výrobcu.

Informácie sme posielali zákazníkom, ktorým už končí podpora.

Platnosť podpory eKasa klienta od výrobcu je pre Vašu organizáciu do: 29-09-2021 (*v prípade,že sa dátum nezobrazuje, overte si termín platnosti podpory u nás telefonicky, alebo mailom na lubica.minichova@alto.sk)

Ceny za služby

- pre zákazníkov bez servisnej zmluvy s ALTO SK a bez ročnej podpory eKASA klienta od výrobcu:

 

Cena bez DPH Popis služby / tovaru Poznámka
45,-€ / ks
práce spojené s nahratím nových AU
+ aktualizácia drivera pre klienta eKasy
+ aktualizácia Alto Fiscal Servera (AFS)
Ak nemáte uzatvorenú servisnú zmluvu s ALTO SK
11,-€ /ks upgrade AFS – “ –
48,-€ / ks nová licencia za driver eKASA Ak nemáte ročnú podporu na eKASU od výrobcu (Taxis, Datapac, Portos, …). Cena podpory od výrobcu je 3,-€ / mesiac / kasu. Počíta sa každý mesiac od skončenia podpory, aj spätne.
104,-€ / ks SPOLU za 1 ks pokladne bez DPH

 

- pre zákazníkov so servisnou zmluvou s ALTO SK a bez ročnej podpory eKASA klienta od výrobcu:

 

Cena bez DPH Popis služby / tovaru Poznámka
30,-€ / ks práce spojené s nahratím nových AU
+ aktualizácia drivera pre klienta eKasy
+ aktualizácia Alto Fiscal Servera (AFS)
Ak máte uzatvorenú servisnú zmluvu s ALTO SK
0,-€ /ks upgrade AFS – “ –
48,-€ / ks nová licencia za driver eKASA Ak nemáte ročnú podporu na eKASU od výrobcu (Taxis, Datapac, Portos, …). Cena podpory od výrobcu je 3,-€ / mesiac / kasu. Počíta sa každý mesiac od skončenia podpory, aj spätne.
78,-€ / ks SPOLU za 1 ks pokladne bez DPH

 

- pre zákazníkov so servisnou zmluvou s ALTO SK a s ročnou podporou eKASA klienta od výrobcu:

 

Cena bez DPH Popis služby / tovaru Poznámka
30,-€ / ks práce spojené s nahratím nových AU
+ aktualizácia drivera pre klienta eKasy
+ aktualizácia Alto Fiscal Servera (AFS)
0,-€ /ks upgrade AFS
0,-€ / ks nová licencia za driver eKASA
30,-€ / ks SPOLU za 1 ks pokladne bez DPH

 

Kategórie

Archív článkov