+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

eKasa – zaokrúhľovanie na 0,05€

Vážený zákazníci,
blíži sa termín 1.7.2022, kedy vstupuje do praxe legislatívny predpis o zrušení 1 centových a 2 centových mincí. Znamená to, že pri platbe účtov v hotovosti je kasa povinná výslednú sumu na účte zaokrúliť na 5 centov.
V našich systémoch sme potrebné programové úpravy pripravili a chceme Vás informovať o spôsobe ich zavedenia do praxe.

Týka sa to programov:

  • Kasa FoodMAN – staršia verzia gastro kasy
  • FoodiePOS – stolová verzia novej gastro kasy
  • FoodieAPP – mobilná verzia novej gastro kasy
  • HORES 10 – hotelový recepčný systém

Všetkým našim zákazníkom, ktorí majú uzatvorenú servisnú zmluvu či už na komplexný servis (HOTLINE nonstop), štandardný servis, alebo aspoň na APA (aktualizačný poplatok ALTO) dostanú tieto nové verzie programov zdarma.

Zákazníci, ktorí nemajú žiadnu z uvedených foriem podpory zmluvne uzatvorenú, vznikne nárok na získanie nových verzií programov až po zaplatení aktualizačného poplatku APA spätne od 02/2022 vrátane, tak ako sme avizovali vo februárovom newsletteri.
K aktualizácii bude dochádzať pri modernejších moduloch (FoodiePOS, FoodieAPP a Hores10) automaticky v najbližších dňoch. Pri starších moduloch (kasa FoodMAN) je potrebné, aby sme aktualizáciu vykonali na diaľku manuálnou inštaláciou. Toto začneme tiež realizovať v najbližších dňoch a postupne (do 1.7.2022) zrealizujeme všetky potrebné aktualizácie. O skutočnosti, že sme u Vás potrebné aktualizácie vykonali Vás budeme informovať e-mailovou správou.
Práce na aktualizáciách, ktoré budú vykonané automaticky sa nebudú spoplatňovať. Manuálne realizované aktualizácie budeme spoplatňovať čiastkou 20,-€ / kasu. To sa týka iba staršej verzie kasy FoodMAN.

 Programový modul

Aktualizácia prebehne:

Cena za aktualizáciu – zákazníci so servisnou podporou (minimálne APA)

Cena za inštalačné práce

 Kasa FoodMAN

Manuálne na základe zaslanej objednávky

0,-€ / kasu

20,-€ / kasu

Stolová kasa FoodiePOS

Automaticky

0,-€ / kasu

0,-€ / kasu

Mobilná kasa FoodieAPP

Automaticky – je potrebné mať povolené automatické aktualizácie v Google Play Store resp. Apple App Store.

0,-€ / mobil

0,-€ / mobil

HORES 10

Automaticky + je potrebné užívateľsky nastaviť:
Číselníky – Nákupné kurzy – € – parameter najmenšia povolená minca na hodnotu 0,05.

0,-€ / počítač

0,-€ / počítač

Funkčnosť novej funkcie zaokrúhľovania si môžete vyskúšať sami. Urobíte to tak, že vystavíte účet v hotovosti, ktorý bude mať celkovú sumu končiacu na 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, alebo 9 centov. Môžete to dosiahnuť poskytnutím zľavy v percentách. (Príklad: účet na 1,-€ pri poskytnutí zľavy 93% by mal byť na 0,07 €, po zaokrúhlení to má byť 0,05 €). V prípade, že by to tak nebolo, tak nás ihneď kontaktujte.

Viac informácií o zaokrúhľovaní si môžete prečítať priamo v »tomto dokumente finančnej správy«.

Poznámka: Moduly eKASA od spoločnosti BOWA nie sú touto aktualizáciou podporované. To znamená, že ak máte tieto moduly a chcete túto aktualizáciu, je potrebné tieto moduly vymeniť za moduly iných značiek (Datapac, FiscalPro, Papaya, Portos,Taxis).

Veľmi pekne Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

1.

Modul HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 0,00 €

2.

Práce a nastavenie pre modul Hores10 - Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 50,00 €

Podmienka dodania služby

Kategórie

Archív článkov