+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

eKasa BOWA certifikácia

Vážení používatelia kás systému FoodMAN a HORES,

ako ste pravdepodobne už zaznamenali v našich médiách, v nasledujúcich mesiacoch Vás aj nás čaká významná zmena. Finančná správa spúšťa projekt online evidencie tržieb z registračných pokladníc, ktorý je známy pod názvom e-KASA.

Prirodzene aj naša spoločnosť musí na túto zmenu legislatívy reagovať a spolu s našími partnermi pripravujeme technické aj organizačné opatrenia, aby sme prechod na tento nový systém zvládli čo najoptimálnejšie.

Úlohou tohto newsleteru je informovať Vás o postupe, podmienkach a cenách prechodu na nový systém evidencie tržieb.

Okrem všeobecne známych podmienok, ako je napr. nutné internetové spojenie, budete od nás potrebovať:

- Upgrade kit do každého Vášho fiškálneho modulu vrátane jeho montáže, naprogramovania a nastavenia komunikácie so servérom finančnej správy e-KASA.

- Ak máte ihličkové tlačiarne účtov, je nutné ich vymeniť za termo tlačiarne.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená vzorová kalkulácia nákladov na prevádzku, v ktorej je 1 fiškálna registračná pokladnica. V uvedenej kalkulácii nie sú započítané cestovné náklady (0,40 €/km)!

* Pre fiškálne moduly VAROS FT4000 je cena upgrade kitu 235,-€

** CHDU – chránené dátové úložisko

Ako máte postupovať?

- Podľa vyššie uvedenej tabuľky a podľa počtu Vašich fiškálnych kás budete vedieť, aké budú náklady pre Vašu prevádzku.

- Pošlite nám objednávku na realizáciu úpravy požadovaného počtu kás.

- My Vám obratom vystavíme zálohovú faktúru vo výške 50% celkovej ceny.

- Po úhrade zálohovej faktúry Vás zaradíme do poradovníka na realizáciu zmeny.

- Podmienkami na realizáciu zmeny je okrem úhrady zálohovej faktúry aj Vaše úplné vyrovnanie prípadných záväzkov po lehote splatnosti voči našej spoločnosti.

- Po splnení všetkých uvedených podmienok Vás budeme kontaktovať a dohodneme si s Vami termín inštalácie.

Nezabudnite!

- Výrobcovia fiškálnych modulov už teraz avizujú, že ich výrobné kapacity sú obmedzené a môže sa stať, že nebudú stíhať uspokojovať potreby trhu v termínoch tesne pred 1.7.2019.

Termíny:

- Od 1.4.2019 povinné inštalovanie nových registračných pokladníc, už len so systémom e-KASA.

- Od 1.4.2019 ALTO Slovakia plánuje začiatok reinštalácie súčasných kás na systém e-KASA. Predpokladom samozrejme je, že finančná správa bude mať naozaj pripravený server na projekt e-KASA.

- Od 1.7.2019 musia byť všetky registračné pokladnice napojené na systém e-KASA!

 

 

Tu si môžete stiahnúť objednávku 

   

 

S pozdravom

Ivan Zima

konateľ

ALTO Slovakia s.r.o.

 
Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

1.

Modul HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 0,00 €

2.

Práce a nastavenie pre modul Hores10 - Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 50,00 €

Podmienka dodania služby

Kategórie

Archív článkov