Overený základ gastro systému

 

Najpokročilejší softvér pre skladový manažment.

Hlavné výhody

Evidencia skladových zásob

Spracovanie skladových inventúr

Jednoduchá tvorba kalkulácii

Jednoduchá práca s polotovarmi

Štatistiky predaja a tržieb

Nástroje na plánovanie akcií

Spracovanie evidencie alkoholu

Exporty do účtovníctva