+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

HOTEL CRM

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

ZÁKLADNÉ FUNKCIE CRM SYSTÉMOV

Komplexné zobrazenie kontaktov a rozšírenie funkcionality banky hostí

V CRM systéme je možné zakladať kontaktné informácie o osobách, organizáciách alebo hosťoch. Kontakty je možné vytvárať ručne alebo importovaním z iných systémov. Prepojením CRM s hotelovým systémom je možné do kontaktov zadávať aj informácie o ubytovaných hosťoch.

Každý kontakt je možné ľahko vyhľadávať a zobrazovať k nemu doplňujúce informácie, súvisiace poznámky, dokumenty, udalosti a emailovú komunikáciu.

Pri evidencii kontaktov na organizáciu je možné organizácie združovať do organizačnej štruktúry, pri organizácii evidovať kontaktné informácie na osoby patriace organizácii.

Medzi rozšírené informácie o hosťoch patria :

 • komentáre – poznámky k hosťovi, ktoré sú zadávané na recepcii počas pobytu hosťa alebo pri rezervácii ubytovania
 • rezervácie pobytu – história rezervácií
 • emailová komunikácia s hosťom
 • zoznam produktov, o ktoré by mohol mať hosť záujem

TVORBA A ROZPOSIELANIE MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ

CRM systém ponúka možnosť vytvárania hromadných marketingových kampaní určených pre vybraný zoznam kontaktov a  organizácií. K vytvoreným kampaniam je možné uchovávať ďalšie informácie:

 • emailový zoznam kontaktov
 • dokumenty týkajúce sa kampane
 • úlohy určené pre osoby, s ktorými pripravujete a realizujete marketingovú kampaň
 • emailovú komunikáciu
 • produkty a služby ponúkané v rámci marketingovej kampane

CRM vám dáva možnosť vybrať si zo zoznamu preddefinovaných e-mailových šablón, alebo si vytvárať vlastné emailové šablóny. V šablóne je možné pripraviť vlastné texty, vložiť obrázky, štýly a iné prvky podobne ako pri tvorbe web stránky.

 

PRÁCA S KALENDÁROM, PLÁNOVANIE ÚLOH A ČINNOSTÍ A ORGANIZOVANIE PRÁCE

V kalendári môžu byť zaznamenávané :

 • naplánované udalosti
 • telefonáty – kedy je potrebné kontaktovať danú firmu alebo osobu
 • stretnutia naplánované na daný deň a čas
 • úlohy s termínom ukončenia
 • obchodné príležitosti s termínom uzavretia
 • faktúry s dátumom splatnosti

Údaje v kalendári sa môžu zobrazovať v dennom, týždennom alebo mesačnom prehľade.  Zobrazované informácie môžu byť farebne odlíšené podľa typu akcie alebo udalosti.

CRM systém umožňuje ku každej akcii v kalendári naplánovať pripomenutie. Pripomienka sa môže nastaviť na určený čas pred začiatkom akcie. CRM systém potom danú akciu pripomenie odoslaním emailu alebo zobrazením pripomienky v okne programu.

Kalendár môže byť pridelený konkrétnemu používateľovi, alebo môže byť zdieľaný určitou skupinou používateľov.

 

 

VÝSTUPNÉ ZOSTAVY A ŠTATISTIKY

Zo všetkých údajov uložených v CRM systéme je možné vytvoriť výstupné zostavy z predajnými alebo štatistickými informáciami. V CRM systéme je možné :

 • pripraviť vlastné štatistické zostavy predaja produktov a služieb
 • pripraviť zostavy pre marketingové potreby
 • vyhodnocovať úspešnosť rôznych marketingových kampaní
 • vytvárať tabuľkové zostavy o súhrných štatistikách o skupinách
 • vytvárať grafy z pripravených údajov
 • zdieľať zostavy viacerými užívateľmi

REPORTY

Reportami môžete sumarizovať dáta uložené v CRM. Štandardne je k dispozícii sada preddefinovaných reportov, ktoré si môžete upraviť podľa Vaších požiadaviek. K reportom je možné nakresliť grafy na jednoduchšiu prezentáciu zobrazovaných údajov.