Tvorba nového inovatívneho produktu v spoločnosti ALTO Slovakia, spol. s r.o.

Názov prijímateľa:
ALTO Slovakia, spol. s r. o.

Sídlo prijímateľa:
Sládkovičova 33, 059 21 Svit

Miesto realizácie projektu:
Levočská Cesta 663/11, 053 04 Spišské Podhradie

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk