+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Tvorba nového inovatívneho produktu

Tvorba nového inovatívneho produktu v spoločnosti ALTO Slovakia, spol. s r.o.

Názov prijímateľa: ALTO Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo prijímateľa: Sládkovičova 33, 059 21 Svit
Miesto realizácie projektu: Levočská Cesta 663/11, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

1.

Modul HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 0,00 €

2.

Práce a nastavenie pre modul Hores10 - Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 50,00 €

Podmienka dodania služby

Kategórie

Archív článkov