+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Kongresový systém

Zjednodušte si prípravu akcií a kongresov

PRE KOHO JE ÚRČENÝ

Systém CongressMan® je určený nielen pre hotelové zariadenia, ktoré sa zaoberajú „kongresovou turistikou“, ale aj pre zariadenia, ktoré organizujú firemné školenia, semináre či rôzne súkromné a rodinné akcie.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Systém CongressMan® slúži na zefektívnenie časovo náročnej práce pri príprave a riadení akcií. Sprístupňuje informácie o pripravovaných akciách zainteresovaným osobám z ktoréhokoľvek miesta v počítačovej sieti hotela, alebo prostredníctvom internetu odkiaľkoľvek.

DÔVODY NA POUŽÍVANIE KONGRESOVÉHO SYSTÉMU

  • poskytuje názorné, graficky spracované prehľady všetkých pripravovaných, prebiehajúcich aj ukončených akcií
  • eliminuje nedostatočné využitie prenajímaných priestorov, prípadne konflikt dvoch akcií v jednom priestore
  • poskytované služby môžu byť členené do rôznych kategórií – prenájom techniky, výzdoba, hudobná produkcia a pod.
  • osoby zodpovedné za poskytnutie jednotlivých služieb získavajú včas potrebné informácie k príprave na výkon služby
  • strava poskytovaná počas akcie sa plánuje v systéme FoodMan®, s ktorým je systém CongressMan® úzko previazaný