+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

VZDIALENÉ PRIPOJENIE

VZDIALENÉ PRIPOJENIE K ZÁKAZNÍKOM

Vzdialený prístup – na vzdialenú podporu cez internet

Pomocou programu TeamViewer, alebo AnyDesk sa môžeme pripojiť k ľubovoľnému počítaču, alebo serveru vo svete za pár sekúnd. Môžeme na diaľku ovládať počítač zákazníka tak, akoby sme sedeli pri ňom.

Okamžitá vzdialená podpora – nie je potrebná žiadna inštalácia do počítača klienta
Vzdialená údržba – nepretržitý prístup k vzdialeným počítačom a serverom
Vzdialený prístup – neobmedzený prístup k údajom a aplikáciám z ľubovoľného miesta

ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU
Okrem ID partnera program TeamViewer generuje aj heslo relácie, ktoré sa mení pri každom spustení softvéru, aby sa zaručilo dodatočné zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k vzdialeným počítačom. Funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad prenos súborov, vyžadujú ďalšie, manuálne potvrdenie od partnera pri vzdialenom počítači.

Program AnyDesk generuje svoje ID, pričom pri vzdialenom pripojení je potrebné toto pripojenie potvrdiť.

Takisto nie je možné neviditeľne ovládať počítač.

Z dôvodu ochrany údajov uložených vo vzdialenom počítači musí byť osoba sediaca pri vzdialenom počítači informovaná o prístupe k počítaču.

Nahlásenie problému – online formulár

Nahlásenie problému – online formulár

Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Meno
Priezvisko