+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

WEBINÁRE - TÉMY A TERMÍNY

Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelne webináre (semináre cez internet) na reštauračný (FoodMan, FoodiePOS, LoyalMan) a hotelový (Hores 10 + moduly) systém.
Webináre sú dostupné cez webový prehliadač.

Cieľom webinárov je oboznámiť používateľov s novinkami v programoch, ukázať doporučené postupy pri práci s programami, vysvetliť operácie, ktoré používatelia každodenne používajú a v neposlednom rade aj ako predísť chybám, prípadne urobiť ich nápravu.

Zákazník sa na konkrétny webinár musí zaregistrovať! 

Môžete sa taktiež zaregistrovať do nášho “Zákaznického portálu”, kde okrem iného budete mať sprístupnené záznamy všetkych doterajších webinárov!

Začíname nové kolo webinárov. Foodman – každú stredu od 20.01.2021 a Hores – každý štvrtok od 21.01.2021!

Cenník webinárov

Klienti so zmluvou na hotline:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na servis:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na upgrade:

25,- € za webinár

Nezmluvní klienti:

25,- € za webinár

Uvedené ceny sú bez 20% DPH

Začiatok o 10:00. Dĺžka trvania: cca 60min

FoodMan

P

20. 01. 2021 - Ako využijete FoodMan naplno – TOP10 postupov a výhod používania

Správne používanie Vám uľahčí a zjednoduší prácu

Budeme rozprávať, aké sú najlepšie postupy a výhody pri používaní programov FoodMan a pokladne Foodie. Ako využiť nové nástroje a súčasti programu FoodMan a pokladne pri príjme, odpise, predaji, inventúrach a uzávierkach.

P

27.01. 2021 - Nová pokladňa FoodiePOS

 „Vymeňte starú za novú

Ukážeme si, ako sa pracuje s novou kasou. Povieme si čo je v nej iné a prečo je dobré vymeniť starú za novú.

P

03. 02. 2021 - Vernostný systém LoyalMan

Niet nad verných zákazníkov, ktorí sa vždy vrátia“

Povieme si čo všetko môžeme vyriešiť skombinovaním FoodiePOS kasy a a vernostného systému LoyalMan. Zľavy, bonusy, kredity to všetko ponúkame pre Vaších verných zákazníkov.

P

10. 02. 2021 - Ako správne vytvárať kalkulácie a kedy použiť špeciálne kalkulácie

Správne vytvorená kalkulácia, polovica úspechu“

Budeme rozprávať, ako správne vytvárať kalkulácie, kedy má obsahovať položky a kedy nemusí. Ukážeme si špeciálne typy kalkulácií na denné menu, kalkulácie pri ktorých môžete zadať cenu priamo na kase.

P

17. 02. 2021 - Kolobeh tovaru

Raz správne nadefinovať, ako každý deň lamentovať, že je to prácne “

Povieme si, prečo je dobré prijímať tovar na hlavný sklad a nie rovno na strediská – príručné sklady. Prečo na sklad prijímať v spotrebiteľských baleniach. Ukážeme si ako sa dá uľahčiť práca cez EDI príjemky. Vysvetlíme si ako prijímať tovar na strediská a prečo je potrebné premieňať ho na kg/l.

 

P

24. 02. 2021 - Ako odpočítať zo zásob strediska predaný tovar cez kasu

Prečo sa nerobia odpočty automaticky?“

Ukážeme si ako odpočítať zásoby na základe predaja cez kasu, povieme si prečo to program neodpočíta automaticky. Ukážeme si ako sa popasovať s odpočtom, keď došlo k zámene surovín a iným nečakaným situáciám.

P

03. 03. 2021 - Ako spracovať akciu či zamestnaneckú stravu? Čo urobiť s tovarom po záruke?

Nie vždy potrebujete kasu, sú aj iné možnosti“

Ukážeme si ako sa dá vynormovať akcia či zamestnanecká strava a následne spracovať a odpočítať zo zásob strediska. Tiež si ukážeme ako riešiť situáciu, keď došlo k poškodeniu tovaru, ak je tovar po záruke, alebo ako vyriešiť pitný režim.

P

10. 03. 2021 - Ukončenie mesiaca – inventúry, uzávierka

Nezačínam robiť nový mesiac, pokiaľ neuzavriem starý“

Povieme si či je povinná inventúra, ako ju zadať do programu, aké sú možnosti ukončenia inventúry a ako uzavrieť sklady na konci mesiaca.

P

17. 03. 2021 - Zostavy: pre ekonómov, manažérov, finančnú správu/colníkov

Zostáv je veľa, ako vybrať najvhodnejšiu“

Budeme hovoriť o zostavách obratových, tržbových, ale aj o evidencii alkoholu a alkoholových zostavách. Ukážeme si zostavy, v ktorých sa porovnáva cena toho istého tovaru od troch rôznych dodávateľov, alebo vývoj ceny tovaru.

P

24. 03. 2021 - Ako opraviť chyby spôsobené používateľom programu

Nebudem hneď volať, skúsim si problém vyriešiť sám/sama“

Budeme sa rozprávať o konkrétnych situáciách z praxe, prečo sa stala chyba, kto ju urobil, ale hlavne ako to správne opraviť. Cieľom je na konkrétnych príkladoch ukázať jednoduché spôsoby opravy používateľských chýb.

P

03. 04. 2021 - Technické záležitosti fungovania programov FoodMan a pokladne FoodiePOS

Aktualizácie a zálohovanie údajov mám pod kontrolou“

Budeme sa rozprávať o konkrétnych nastaveniach a postupoch pri zálohovaní údajov a aktualizáciách programov.

Hores10

P

21.01. 2021 - Čo všetko Hores10 dokáže – TOP10

To by som tiež potreboval, aj to sa dá?“

Predstavíme si rôzne rozšírenia Hores10, nadstavbové moduly, ktoré rozširujú možnosti Hores10, mobilné aplikácie, ktoré spolupracujú s Hores10. Predstavíme si riešenia tretích strán, ktoré používajú naši zákazníci na uľahčenie práce a automatizovanie činností v hoteli.

P

26.01. 2021 - Bookolo si Vaši hostia zamilujú

Predstavenie riešení spolupráce s firmou Bookolo“

Spolupráca: Bookolo

Budeme sa rozprávať o booking engine riešení na webovej stránke hotela. Aké možnosti poskytuje hotelu a ako jednoducho ho hostia vedia používať.

P

28. 01. 2021 - Ako dostanem rezerváciu z rezervačného portálu

Prichádza mi toľko rezervácií, že neviem kde ich ubytujem“

Spolupráca: Chanell manager portál

Budeme sa rozprávať o možnostiach on-line rezervácií. Vysvetlíme si základy rezervácie cez webovú stránku a on-line rezervačné portály, priblížime funkcionalitu chanell manager riešenia a ako sú prepojené na Hores10. Upozorníme vás na chyby vznikajúce pri komunikácii, ako a prečo vznikajú a ako ich riešiť.

P

04. 02. 2021 - Ako pracovať s bankou hostí a vybudovať vernostný program

Využitie banky hostí a vybudovanie vernostného programu“

Spolupráca na webinári: HoresCZ

Budeme sa rozprávať o práci s bankou hostí, ako využívať email – marketing pri komunikácii, ako vybudovať zaujímavý vernostný program a ako zaujať hostí a spríjemniť im pobyt. Upozorníme Vás aké máte povinnosti vyplývajúce so spracovávania osobných údajov podľa zákona o GDPR.

P

09. 02. 2021 - Maximalizujte svoj predaj – využite hotelový CRM.

Využite efektívne hlavné nástroje CRM – Guest Connect“

Spolupráca na webinári: Profitroom

Budeme sa rozprávať o hotelovom CRM systéme a jeho možnostiach. Predstavíme vám model komunikácie chanell manager systému s Hores10, tvorbu a predaj balíčkov s extrasmi, využitie CRM a predaj darčekových poukazov a tvorbu marketingových kampaní.

P

11.02. 2021 - Povinnosti pri evidencii hostí, GDPR a štatistické výkazy

Zase mám posielať nejaké výkazy“

Spolupráca na webinári: Štatistický úrad SR

Budeme sa rozprávať o povinnostiach evidencie hostí a ako spracovávať údaje tak, aby ste mali správne výkazy pre mestský úrad, štatistický úrad a cudzineckú políciu. Ukážeme si, ktoré zostavy potrebujete spracovať a ako opraviť prípadné chyby v evidencii.

Predstavíme si nové riešenie komunikácie so štatistickým úradom SR.

P

18. 02. 2021 - Pripravte pútavé ponuky pre svojich hostí

Popis sa pripravuje.

P

23. 02. 2021 - Ako oslovovať hostí a vytvárať marketingové kampane

Hostia dostávajú krásne ponuky na zaujímavé akcie a pobyty “

Spolupráca na webinári: Zoomletter, Offereta

Budeme sa rozprávať o možnostiach komunikácie s hosťom. Preberieme si možnosti vytvárania zaujímavých ponúk a marketingových kampaní.

P

25. 02. 2021 - Novinky HORES10 pripravené na rok 2021

Čo vás čaká v Horese10 po aktualizácii“

Spolupráca na webinári: HoresCZ

Budeme sa rozprávať o nových úpravách programu Hores10, nových postupoch práce, dostupnosti nových reportov Hores10, plánovania úloh akcií v systéme Hores10 a mnoho ďalšieho. Prekvapenie na záver …

P

04.03.2021 - Doporučené postupy pri rezervácii a ubytovávaní hostí

Popis sa pripravuje.

P

09.03.2021 - Ako zvýšiť príjem od hostí o 10eur

Popis sa pripravuje.

P

11.03.2021 - Evidencia a účtovanie prijatých záloh

Popis sa pripravuje.

P

18.03.2021 - Odporúčané postupy práce pri účtovaní hostí

Popis sa pripravuje.

P

23.03.2021 - Ako vybudovať modernú recepciu

Spolupráca: MyStay

Popis sa pripravuje.

P

25.03.2021 - Ekonomické a štatistické zostavy

Komentár: „Money a počty – nie je to málo?“

Budeme sa rozprávať o evidencia tržieb, rozdelení služieb a ich účtovaní. Vysvetlíme si možnosti prevodu tržieb medzi strediskami a ich kontrolu. Vysvetlíme si štatistické údaje a možnostiich evidovania a vyhodnocovania.

P

01.04.2021 - Prečo to nie je v poriadku. Spôsoby zistenia a odstránenia chyby

Komentár: „Nepotrebujem nikam volať, vyriešim si to sám“

Spolupráca: Technické oddelenie ALTO Slovakia

Budeme sa rozprávať o konkrétnych situáciách z vašej praxe, aká chyba sa stala, kto ju urobil, kedy nastala a najmä ako to správne opraviť. Cieľom je na konkrétnych príkladoch ukázať jednoduché spôsoby opravy užívateľských chýb.

P

06.04.2021 - Požiadavky post-covid hostí – bezkontaktná cesta hosťa

Komentár: „využívajte bezkontaktné riešenia na recepcii“

Spolupráca: MyStay, CheckKiosk, Sezam24

Budeme sa rozprávať o nových štandardoch a požiadavkách hostí pre online check-in, check-out spojený s online platbami a riešeniami e-kľúčov, alebo úložných boxov na kľúče.

Zameráme sa aj na to, ako sa dajú využiť QR kódy, alebo light check-in/out kiosky k jednoduchším procesom v hoteli. Získate návod, ako dať Vaším recepčným možnosť postarať sa o hosťa a nie o administratívu.