+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

WEBINÁRE - TÉMY A TERMÍNY

Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelne webináre (semináre cez internet) na reštauračný (FoodMan + Kasa) a hotelový (Hores10) systém.

Webináre sú dostupné cez webový prehliadač.

Cieľom webinárov je oboznámiť používateľov s novinkami v programoch, ukázať doporučené postupy pri práci s programami a vysvetliť operácie, ktoré používatelia každodenne používajú.

Zákazník si tieto videá vie prehrať až po registrácii a následnom prihlásení sa na našu stránku.

FoodMan a pokladňa

P

FoodMAN - Ako správne vytvárať kalkulácie?

„Správne vytvorená kalkulácia, polovica úspechu“

Budeme rozprávať, ako správne vytvárať kalkulácie, kedy má obsahovať položky a kedy nemusí, aké typy položiek sa vyskytujú…

 

P

Kolobeh tovaru

„Raz správne nadefinovať, ako každý deň lamentovať, že je to prácne“

Povieme si, prečo je dobré prijímať tovar na hlavný sklad a nie rovno na strediská – príručné sklady. Prečo na sklad prijímať v spotrebiteľských baleniach. Ukážeme si ako sa dá uľahčiť práca cez EDI príjemky. Vysvetlíme si ako prijímať tovar na strediská a prečo je potrebné premieňať ho na kg/l.

 

P

Ako odpočítať zo zásob strediska predaný tovar cez kasu

 „Prečo sa nerobia odpočty automaticky?

Ukážeme si ako odpočítať zásoby na základe predaja cez kasu, povieme si prečo to program neodpočíta automaticky. Ukážeme si ako sa popasovať s odpočtom, keď došlo k zámene surovín a iným nečakaným situáciám.

 

P

Ako spracovať akciu či zamestnaneckú stravu? Čo urobiť s tovarom po záruke?

 „Nie vždy potrebujete kasu, sú aj iné možnosti

Ukážeme si ako sa dá vynormovať akcia či zamestnanecká strava a následne spracovať a odpočítať zo zásob strediska. Tiež si ukážeme ako riešiť situáciu, keď došlo k poškodeniu tovaru, ak je tovar po záruke, alebo ako vyriešiť pitný režim.

 

P

Ukončenie mesiaca – inventúry, uzávierka

 „Nezačínam robiť nový mesiac, pokiaľ neuzavriem starý

Povieme si či je povinná inventúra, ako ju zadať do programu, aké sú možnosti ukončenia inventúry a ako uzavrieť sklady na konci mesiaca.

 

P

Zostavy - pre ekonómov, manažérov, finančnú správu/colníkov

 „Zostáv je veľa, ako vybrať najvhodnejšiu

Budeme hovoriť o zostavách obratových, tržbových, ale aj o evidencii alkoholu a alkoholových zostavách. Ukážeme si zostavy, v ktorých sa porovnáva cena toho istého tovaru od troch rôznych dodávateľov, alebo vývoj ceny tovaru.

 

P

Ako opraviť chyby spôsobené používateľom programu

 „Nebudem hneď volať, skúsim si problém vyriešiť sám/sama

Budeme sa rozprávať o konkrétnych situáciách z praxe, prečo sa stala chyba, kto ju urobil, ale hlavne ako to správne opraviť. Cieľom je na konkrétnych príkladoch ukázať jednoduché spôsoby opravy používateľských chýb.

 

P

Nová pokladňa FoodiePOS

 „Vymeňte starú za novú

Ukážeme si, ako sa pracuje s novou kasou. Povieme si čo je v nej iné a prečo je dobré vymeniť starú za novú.

 

P

Vernostný systém LoyalMan

 „Niet nad verných zákazníkov, ktorí sa vždy vrátia

Povieme si čo všetko môžeme vyriešiť skombinovaním FoodiePOS kasy a a vernostného systému LoyalMan. Zľavy, bonusy, kredity to všetko ponúkame pre Vaších verných zákazníkov.

 

P

Technické zabezpečenie práce s programom

 „Ako správne nastaviť  Foodman?

Budeme sa rozprávať o aktualizáciách, zálohovaní údajov, nastavenia parametrov programu.

 

P

Kalkulácie

 „Ako správne tvoriť kalkulácie

Budeme sa rozprávať o tvorbe kalkulácií, správnom nastavení skladových kariet a ich merných jednotiek. Ďalej si ukážeme ako ich správne spojiť do výsledného produktu.

 

P

Žiadanky a objednávanie tovaru

 „Ako vytvoriť žiadanku a zadať objednávku

Budeme sa rozprávať o tvorbe … .

 

P

Opravy dokladov

 „Ako opraviť pokazené doklady?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

P

Mesačná uzávierka skladov

 „Ako správne urobiť uzávierku skladov na konci mesiaca

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Opravná inventúra parametre, možnosti ukončenia inventúry

 „Ako správne urobiť opravnú inventúru

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Parametre a možnosti externého príjmu

 „Ako nastaviť externý príjem ?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

P

Hľadanie možnosti práce a funkcie

 „Aké možnosti práce a funkcie ešte FoodMan ponúka ?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

P

Tržbové zostavy, nastavenie dátumu uzávierky

 „Aké zostavy ešte FoodMan ponúka ?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

P

Komunikácia s Hores10

 „Ako nastaviť komunikáciu medzi FoodMan a Hores10?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

P

Prístupové práva

 „Ako nastaviť práva prístupu jednotlivých zamestnancov k funkciám FoodMana?

Budeme sa rozprávať o  … .

 

Hores10

P

Ako dostanem rezerváciu z rezervačného portálu

„Prichádza mi toľko rezervácií, že neviem kde ich ubytujem“

Budeme sa rozprávať o možnostiach on-line rezervácií. Vysvetlíme si základy rezervácie cez webovú stránku a on-line rezervačné portály, priblížime funkcionalitu chanell manager riešenia a ako sú prepojené na Hores10. Upozorníme vás na chyby vznikajúce pri komunikácii, ako a prečo vznikajú a ako ich riešiť.

 Spolupráca na webinári: Bookolo, TravelData, Chanell manager portály

P

Ako komunikovať s hosťom - marketingové možnosti

 „Hostia sa tešia na pobyt u nás

Budeme sa rozprávať o práci s bankou hostí, ako využívať email – marketing pri komunikácii, ako vybudovať zaujímavý vernostný program a ako zaujať hostí a spríjemniť im pobyt. Upozorníme Vás aké máte povinnosti vyplývajúce so spracovávania osobných údajov podľa zákona o GDPR.

Spolupráca na webinári: Zoomletter

 

P

O hostí sa vieme postarať - marketingové možnosti

 „Hostia sa tešia na pobyt u nás

Budeme sa rozprávať o možnostiach práce s hosťom, ako využívať emailové adresy na komunikáciu s hosťom, pred check-in, ponuku doplnkových služieb a spríjemnenie pobytu.

Spolupráca na webinári: MyStay

 

P

Povinnosti pri evidencii hostí, GDPR a štatistické výkazy

 „Zase mám posielať nejaké výkazy

Budeme sa rozprávať o povinnostiach evidencie hostí a ako spracovávať údaje tak, aby ste mali správne výkazy pre mestský úrad, štatistický úrad a cudzineckú políciu. Ukážeme si ktoré zostavy potrebujete spracovať a ako opraviť prípadné chyby v evidencii.
Upozorníme Vás aké máte povinnosti vyplývajúce so spracovávania osobných údajov podľa zákona o GDPR.
Predstavíme si nové riešenie komunikácie so štatistickým úradom SR.

Spolupráca na webinári: Štatistický úrad SR

P

Prečo to nie je v poriadku. Spôsoby zistenia a odstránenia chyby

 „Nepotrebujem nikam volať, vyriešim si to sám

Budeme sa rozprávať o konkrétnych situáciách z vašej praxe, aká chyba sa stala, kto ju urobil, kedy nastala a najmä ako to správne opraviť. Cieľom je na konkrétnych príkladoch ukázať jednoduché spôsoby opravy užívateľských chýb.

Sponzor webinára: Technické oddelenie ALTO Slovakia

 

P

Účtovanie hostí od zálohy po odchod hosťa

 „Ekonómke stále niečo nesedí

Budeme sa rozprávať o správnych postupoch pri vystavení potvrdenia rezervácie a zálohovej faktúre, evidencii úhrady zálohy a vystavenia daňového dokladu. Pri odchode hostí preberieme rôzne možnosti vystavenia hotelového účtu,odúčtovane zálohy a vystavenie faktúry. Rozoberieme si postupy ako opraviť prípadné chyby recepcie. Preberieme komunikáciu s finančnou správou, možnosti kontroly a opravu chýb v evidencii.

 

P

Ekonomické a štatistické zostavy

 „Money a počty – nie je to málo?

Budeme sa rozprávať o evidencia tržieb, rozdelení služieb a ich účtovaní. Vysvetlíme si možnosti prevodu tržieb medzi strediskami a ich kontrolu. Vysvetlíme si štatistické údaje a možnostiich evidovania a vyhodnocovania.

 

P

Čo všetko ešte Hores10 dokáže

 „To by som tiež potreboval, aj to sa dá?

Predstavíme si rôzne rozšírenia Hores10, nadstavbové moduly, ktoré rozširujú možnosti Hores10, mobilné aplikácie, ktoré spolupracujú s Hores10. Predstavíme si riešenia tretích strán, ktoré používajú naši zákazníci na uľahčenie práce a automatizovanie činností v hoteli.

 

P

Aktuálne trendy vo webových rezervačných systémoch

 „Predstavenie riešení spolupráce s firmou TravelData

Budeme sa rozprávať o možnostiach rezervácie na webovej stránke, pravidlách pre úspešný rezervačný formulár na webovej stránke. Predstavíme riešenie spolupráce hotela s cestovnými kanceláriami

 

P

Požiadavky post-covid hostí, bezkontaktná cesta hostí.

 „Viete ako sa bezkontaktne postarať o hostí?

Rozprávať sa budeme o nových štandardoch a požiadavkách na online check-in, check-out spojených s online platbami a riešením e-kľúčov, alebo úložných boxov na kľúč. Zameriame sa na to, ako môžete použiť QR kódy a ako používať light check-in / check-out kiosky k zjednodušeniu procesov v hoteli.

Získate návod, ako dať Vašim recepčným možnosť starať sa o hostí a nie o administratívu.

 

P

BOOKOLO si Vaši hostia zamilujú

 „Viete ako si hostia urobia rezerváciu vo Vašom hoteli?

Rozprávať sa budeme o:

  • Požiadavkách na webový rezervačný formulár
  • Predstavenie booking engine formulára na webovej stránke hotela
  • Jednoduchosť administrácie
  • Prepojenie na Hores10
  • Predstavenie riešenia Voucher shop
  • On-Line checkin cez QR kód

 

P

Práca so skupinou

 „Viete ako sa pracuje so skupinou hostí ?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Práca s bankou hostí a GDPR

 „Viete čo je banka hostí a aké sú pravidlá GDPR ?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Evidencia záloh, zálohové faktúry a vyúčtovanie

 „Viete ako sa pracuje so zálohami a faktúrami ?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Domová kniha a účtovanie mestských poplatkov

 „Ako pracovať s domovou knihou a ako účtovať miestne poplatky ?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Plánovanie akcií, využitie modulu

 „Ako naplánovať akcie

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Číselníky a možnosti nastavenia programu

 „Ako nastaviť číselníky, aby som mal neskôr čo najmenej problémov

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Cenníky a ich používanie v programe

 „Ako nastaviť cenníky, aby som si zjednodušil prácu

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Nastavenie fakturácie

 „Ako nastaviť  fakturáciu ?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Doplnkové moduly

 „Čo sú to doplnkové moduly a na čo slúžia?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Ubytovanie hostí

 „Viete ako správne ubytovať hostí?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Ubytovanie hostí a skupín, práca s hosťom

 „Ako ubytovať a aké operácie je možné urobiť s hosťom?

Budeme sa rozprávať o … .

 

P

Rezervácia jednotlivcov a skupín

 „Ako pracovať s rezerváciami jednotlivcov a ako so skupinami?

Budeme sa rozprávať o … .