+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Potrebujete využívať evidenciu?

Získajte prehľad o Vašich aktivitách v reálnom čase.

Načo je CRM a ako ho používať?

Charakteristika CRM

Dôležitou súčasťou každej firmy je komunikácia a riadenie všetkých vzťahov so zákazníkmi. Ak má firma viac ako jedného pracovníka, vstupuje do tohto procesu aj vnútrofiremná komunikácia. Systémy CRM (z anglického Customer Relationship Management) sa zaoberajú zvládnutím všetkých týchto vzťahov. 

CRM informačné systémy umožňujú zvyšovať efektivitu predaja ako aj spokojnosť zákazníka. Pomocou nich majú manažéri možnosť sledovať efektivitu práce jednotlivých pracovníkov, ale aj problémy, ktoré vnímajú zákazníci. Umožňujú vytváranie unifikovaných postupov predaja a servisu.

CRM systémy sú orientované hlavne na udržanie existujúceho zákazníka a ponuku produktov, ktoré budú vyhovovať práve jemu. Umožňujú zaznamenávať celý predajný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po fakturáciu tovarov a služieb.

Tým, že sú informácie o zákazníkovi uložené v databáze, vie manažér presne a rýchlo reagovať na jeho požiadavky, sťažnosti a je takisto možné sa na základe rôznych dát a pohľadom na tieto dáta dostať k informáciám o správaní sa daného zákazníka.

V stručnosti vymenujeme aspoň niektoré z ukladaných informácií: 

 • evidencia potenciálnych zákazníkov (príležitostí)
 • databáza organizácii (zákazníkov aj iných)
 • databáza osôb
 • požiadavky zákazníkov
 • vnútrofiremné úlohy a ich vyhodnocovanie
 • reportovanie
 • cenové ponuky
 • dokumenty
 • znalostná databáza
 • hromadná mailová komunikácia so zákazníkmi (newsletter, …)
 • evidencia zákazníckych požiadaviek

Aké systémy CRM sú k dispozícii?

Na trhu je široká ponuka CRM systémov

Môžu byť integrálnou súčasťou veľkých podnikových riešení (tzv. ERP systémy. Napríklad SAP a podobne). Tie sú určené hlavne pre veľké organizácie, ktoré si nákup a prevádzku týchto systémov môžu dovoliť a aj ich potrebujú. 

Samozrejme existuje aj veľké množstvo samostatných a špecializovaných CRM systémov. Niektoré z nich sú špecializované pre vybrané odvetvia a niektoré sú univerzálne určené pre širokú škálu rôznych organizácií.

Existujú dokonca aj také, ktoré sú zadarmo. Ktokoľvek si ich môže nainštalovať a používať bez toho, aby za to musel zaplatiť.

VTIGER CRM

VTIGER CRM patrí medzi “open source” systémy a je šírený pod “voľnou” licenciou. Môže byť teda aj úplne zadarmo.

Keď sme v roku 2011 riešili výber CRM pre našu firmu, porovnávali sme a vyberali medzi mnohými systémami na našom trhu. Po dlhom skúmaní sme nakoniec zvolili práve VTIGER CRM a dodnes sme s touto voľbou spokojní. Prečo?

 • Je “open source”, čiže jeho kód je otvorený a je možné v ňom robiť modifikácie a rôzne riešenia šité na mieru
 • Je šírený pod “voľnou” licenciou
 • Existuje k nemu slovenská lokalizácia
 • Pokrýva širokú škálu problematiky CRM
 • Existuje už od roku 2004. Používa ho celosvetovo viac ako 300.000 spoločností a stojí za ním široká komunita vývojárov
 • Umožňuje nepreberné množstvo filtrov, pohľadov a reportov, ktoré si používateľ môže sám upravovať
 • Je webový, čiže neinštaluje sa na počítač a je možné ho spustiť z rôznych lokalít, či zariadení
 • Umožňuje nastaviť špeciálne automatické procesy (workflows), ktoré mnohé aktivity sprehľadňujú a uľahčujú. Príklad na ilustráciu: Ak sa zmení stav cenovej ponuky na “akceptovaná”, pošli e-mail ekonomickému oddeleniu s pokynom na vystavenie zálohovej faktúry.
 • VTIGER CRM obsahuje vlastný “Extension store” – množstvo doplnkov a rozšírení od rôznych autorov, ktoré ešte viac VTIGER CRM funkčne obohacujú
 • Prístup k dátam je cez zabezpečený protokol HTTPS a preto sú Vaše osobné údaje stále v bezpečí

VTIGER CRM HOSTING

Najjednoduchšou a zároveň aj bezpečnou a veľmi spoľahlivou cestou k získaniu VTIGER CRM je objednanie inštalácie vrátane hostingu na spoľahlivých a overených serveroch.

Touto cestou získate systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi veľmi rýchlo. Stačí vyplniť stručný objednávkový formulár a za pár minút môžete VTIGER CRM používať. Ak si ho chcete iba vyskúšať, môžete si ho dokonca aj zadarmo a nezáväzne vyskúšať. Nič neriskujete a nič Vás to nestojí.

Ak si budete istí, že ho chcete vážne používať na profesionálnej úrovni a zvýšiť tak kvalitu Vášho podnikania, máte k dispozícii niekoľko programov, ktoré sú šité na mieru pre spoločnosti rôznych rozmerov.

Ani v prípadoch platených programov Vás nečaká vysoká investícia do nákupu hardware a licencií. Jednoducho platíte za službu, ktorú môžete kedykoľvek prestať používať.

Inštalácia, vo všetkých prípadoch, prebehne automaticky na zabezpečenom serveri s bezpečnostným certifikátom.

VTIGER CRM - Naše služby

Skúšať a používať VTIGER CRM môžete, tak ako bolo napísané vyššie, ihneď a sami. Ak však nemáte pracovníka, ktorý by sa implementácii, nastaveniu parametrov a procesov venoval, alebo ak  nechcete strácať čas metódou “pokus / omyl”, sme Vám k dispozícii.

Môžeme Vám poskytnúť:

 • konzultáciu a analýzu procesov vo Vašej firme
 • úvodné školenie administrátora aj bežných používateľov
 • nastavenie parametrov VTIGER CRM
 • nadefinovanie používateľov a skupín používateľov
 • nastavenie automatických procesov (workflows)
 • definovanie e-mailových šablón, šablón cenových ponúk, …
 • priebežnú a nepretržitú podporu a hotline, počas prevádzky systému (cena vrátane predplatených hodín podpory je zahrnutá v mesačnom poplatku). 

VTIGER CRM - Individual

Napriek nesporným výhodám VTIGER CRM HOSTING sú prípady, kedy firma chce, alebo potrebuje mať nainštalovaný CRM systém na svojich serveroch vo vlastnej IT infraštruktúre. Aj v takýchto prípadoch sme Vám k dispozícii. Môžeme Vám VTIGER CRM nainštalovať, alebo pomôcť s inštaláciou a poskytnúť Vám všetky služby ako pri hostingových programoch. Neváhajte nás kontaktovať.

VTIGER CRM Hosting cenník

 

HOSTING Zdarma Základný Rozšírený Premium Profesionál
Počet používateľov do 3 do 10 10 – 20 21 – 30 31 – 50
Disková kapacita 300 MB 500 MB / používateľa 10 GB 15 GB 25 GB
Správa kontaktov
Obchodné prípady
Kalendár
Obchodný proces
Riadenie projektov
Riešenie požiadaviek
SSL certifikát (HTTPS)
Prístup k (SK) rozšíreniam
Technická podpora Základná Základná Základná Základná
Používateľská podpora (hotline) 24 / 7 (1 hod. kredit) 24 / 7  (2 hod. kredit) 24 / 7 (4 hod. kredit) 24 / 7 (10 hod. kredit)
Denná záloha
Interval automatických procesov 24 hod. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.
Predplatné Bez (potvrdzovanie každých 30 dní) štvrťročné štvrťročné štvrťročné štvrťročné
Cena hostingu 7,90,-€ / uživ. 119,-€ 179,-€ 279,-€
Cena hotline 30,-€ 50,-€ 80,-€ 150,-€
Cena  (hosting + podpora) mesačne 30 + 7,90 / uživ. 169,-€ 254,-€ 429,-€