+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Zmena DPH od 1.1.2023

„V rámci prechodných ustanovení schválenej novely zákona o DPH  (zatiaľ však zákon nebol zverejnený v zbierke zákonov) sa upravilo, že od 1. januára 2023 do 31. marca 2023 sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane uplatňuje:

  • na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
  • na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
  • na vstupné do umelých kúpalísk a
  • na reštauračné a stravovacie služby.

V prípade reštauračných a stravovacích služieb je uplatnenie zníženej sadzby DPH trochu komplikovanejšie. Znížená sadzba DPH sa bude totiž uplatňovať na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru.

Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou, zníženej DPH sadzbe podliehať nebude. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).“ Toľko novela zákona.

Ako postupovať pri nastavení týchto zmien v programe FoodMAN.
Zmena sadzby DPH je používateľská funkcia, ktorú nájdete cez menu Vzorníky – Druhy kariet a kalkulácií. Vyberiete kalkulačný druh, ktorému chcete zmeniť sadzbu DPH a kliknete vľavo na „Oprav“, potom vpravo zmeníte sadzbu DPH z 1,20 na 1,10.
Ak si platíte aktualizácie programu FoodMAN, od verzie 2022-12-10 je pripravená funkcia, ktorá Vám túto zmenu zjednoduší. V menu Koniec pribudla voľba „Zmena sadzby DPH 2023-01-01“. Pozor, táto funkcia sa dá použiť až 1.1.2023!

Po spustení sa ponúkne zoznam kalkulačných druhov so sadzbou DPH 20% a umožní Vám zakliknúť tie druhy, ktorým chcete DPH zmeniť na 10%.

Po zakliknutí kalkulačných druhov a kliknutí na Potvrď, program sadzbu DPH vybraným kalkulačným druhom nastaví na 10%. Súčasne si program odloží doteraz nastavené sadzby DPH, aby ste ich vedeli po skončení platnosti zníženej sadzby DPH (aktuálne 1.4.2023) vrátiť späť.

Ak používate komunikáciu pokladní s recepčným systémom (platba na hotelový účet), bude potrebné nastaviť všetkým kalkulačným druhom, ktorým sa menila sadzba DPH raster so správnou sadzbou DPH! Buď rastrom, ktoré máte aktuálne priradené ku kalkulačným druhom zmeníte v recepčnom systéme sadzbu DPH na 10%, alebo vyberiete (vytvoríte) iný raster so sadzbou DPH 10% a ten potom v programe FoodMAN priradíte ku kalkulačným druhom. Zmenu rastov v programe FoodMAN nájdete cez menu Koniec – Setup FoodMAN – Kasy – Rastre.

!!!POZOR!!!

Ako uvádza novela, zníženie sadzby DPH na 10% sa netýka donášky a predaja jedál a nápojov „so sebou“. Ak takúto službu zákazníkom poskytujete, je potrebné to v programe „ošetriť“.

Najjednoduchšie je vyčleniť niektorú voľnú cenovú hladinu, ktorá bude mať nastavenú sadzbu DPH 20% (to je potrebné urobiť manuálne cez menu Vzorníky – Druhy kariet a kalkulácií. Vyberiete kalkulačný druh, ktorému chcete zmeniť sadzbu DPH a kliknete vľavo na „Oprav“, potom vpravo zrušíte zakliknutie „Rovnaká sadzba pre všetky hladiny“ a pri príslušnej cenovej hladine zmeníte sadzbu DPH z 1,10 na 1,20). Potom kalkulácie, ktoré nepodliehajú 10% DPH budete na kase blokovať v tejto cenovej hladine. Samozrejme ak čašník nemá právo blokovať v tejto cenovej hladine, treba mu to právo povoliť cez Ostatné – Prístupové práva užívatelia. Tiež netreba zabudnúť na nastavenie správnych rastrov pre komunikáciu s recepčným systémom. Pri kalkulačných druhoch v danej cenovej hladine je potrebné nastaviť raster so správnou sadzbou DPH 20% postupom, ktorý je popísaný vyššie.

Pre zjednodušenie práce čašníkov, môžeme na požiadanie do zoznamu platieb doplniť platbu napr. „Donáška“, ktorá zmenu cenovej hladiny pri platbe na kase urobí automaticky.

A na záver, po skončení tejto výnimky, je potrebné to všetko prestaviť do pôvodného stavu.

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

Objednávka modulu HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR

1.

Modul HORES10 – Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 0,00 €

2.

Práce a nastavenie pre modul Hores10 - Komunikácia so Štatistickým úradom SR: 50,00 €

Podmienka dodania služby

Kategórie

Archív článkov