+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

Postup pri zmene sadzby DPH k 1.1.2019 v programe HORES

Uvedené postupy je potrebné riešiť s ekonomickým oddelením

Dňa 1.1.2019 dochádza k zmene sadzby DPH z 20% na 10% pre určité služby. A: Ak sa rozhodnete k 31.12.2018 vyúčtovať v Horese pobyty, na všetkých účtoch musíte dosiahnuť nulové zostatky. V tom prípade postupujte podľa týchto krokov:
 • Ručne naťažiť na všetky účty hostí alebo skupín ubytovanie do 31.12.2018
 • Vystaviť účty hosťom aj skupinám spôsobom: „Ubytování placeno předem“ (Ubytovanie platené vopred)
 • Zadať príslušný spôsob platby (pri jednotlivcoch)
 • Pri skupinách: … platby faktúrou a potom vystaviť faktúru
 • V prípade, že majú hostia zaplatenú zálohu, musíte ju vyúčtovať vo výške pobytu do 31.12.2018 tak, aby bol výsledný účet nulový
  B: Ak sa rozhodnete nevyúčtovávať pobyty k 31.12.2018, nie je potrebné vykonávať vyššie uvedené kroky. Rozhodnutie, ktorý z vyššie uvedených spôsobov („A.“ alebo „B.“) si zvolíte, Vám musí dať vaše ekonomické oddelenie!!! Ďalší postup je rovnaký bez ohľadu na to, či ste si zvolili spôsob „A.“ alebo „B. Pred uzávierkou je potrebné urobiť nasledujúce kroky:
 • Vytlačiť priebežnú uzávierku
 • Skontrolovať platby v hotovosti a kartou medzi Horesom a fiškálom
 • Skontrolovať zostatky na účtoch hostí
Po týchto krokoch urobte dennú uzávierku štandardným spôsobom. Hores9: Uzávierku za 31.12.2018 musíte urobiť v čase od 9:01 hod dňa 31.12.2018 až do 8:59 hod dňa 1.1.2019. Hores10: Uzávierku za 31.12.2018 urobíte podľa vašich zaužívaných pravidiel. Ak Vám nevytlačí fiškálnu uzávierku, tak ju urobíte po 23:00 hod cez prácu z fiškálom. Po uzávierke za 31.12.2018
 • V menu ČÍSELNÍKY – RASTRE NAŤAŽOVANIA – si vytvoríte nové rastre pre tie služby, ktorých sa týka zmena DPH.
 • PRI PRÍJÍMANÍ NOVÝCH ZÁLOH JE POTREBNÉ VYTVORIŤ NOVÝ RASTER S 10% DPH: ZÁLOHA 10%
Rozhodnutie, ktorých rastrov sa týka zmena, Vám musí dať Vaše ekonomické oddelenie!!!
 • V menu ČÍSELNÍKY – CENY IZIEB – zmeníte v nastaveniach používané nové rastre.
 • Ak ste v úvode týchto pokynov postupovali podľa spôsobu „A.“, tak musíte vojsť do každého účtu a vystaviť nulový priebežný účet.
Pri odchode hostí, ktorí bývali na prelome rokov, ďalej postupujete podľa bežne zaužívaných pravidiel. Pozor!!! Pre používateľov programu Hores s fakturačným modulom. V roku 2019 môžete ešte vystavovať faktúry za rok 2018. Po ukončení fakturácie v roku 2018 je potrebné zmeniť nastavenie účtovného roku v module „fakturácia“ a nastaviť nový číselný rad!

Kategórie

Archív článkov