Množstvo prídavných modulov voliteľných podľa typu hotela

Wellness, doplnkový predaj či vernostný program, a omnoho viac.

Prídavné moduly

Okrem jadra systému existuje systém nadstavbových modulov voliteľných podľa typu hotela.

 

Wellness

Skvelý nástroj pre relaxačné programy, kúpeľné služby a fitness zariadenia.

Event

Váš nástroj pre správu rôznych druhov plánovaných udalostí.

Fakturácia

Umožňuje vystavovať faktúry s prepojením na hotelový účet vrátane exportu do účtovníctva.

Doplnkový predaj

Možnosť ďalšieho predaja na recepcii. K dispozícii je aj prepojenie a spravovanie skladu.

Vernostný program

Majte hostí pod kontrolou. Pomôžeme vám nájsť a zobraziť ich preferencie a potreby.

Inventár

Umožňuje Vám prehľadne evidovať inventár vášho hotela, napr. detské postieľky alebo prístelky.

Plán tržieb

Možnosť stanovenia požadovanej výšky príjmu za určité obdobie a jeho jasné sledovanie.

Prepojenie na Štatistický úrad SR

Z dostupných údajov pripraví formulár na odoslanie pre potreby Štatistického úradu Slovenskej Republiky.