Zmena sadzby DPH od 1.1.2024

Zmena sadzby DPH od 1.1.2024

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v...