S účinnosťou od 1. januára 2024 sa z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za...

read more