Zmena sadzby DPH od 1.1.2024

Na vašej bezpečnosti nám záleží, je kľúčová pre ochranu vašich dát, systémov a aplikácií pred neželanými situáciami, útokmi alebo stratou údajov.

Preto by sme vám chceli pripomenúť bezpečnostné opatrenia, ktoré by ste mali dodržiavať, aby ste si naďalej udržali zabezpečené dáta a funkčný softvér.

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu.

Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1. januára 2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.

Zdroj © Podnikajte.sk

Návod na nastavenie

Zmena sadzby DPH je používateľská funkcia v systéme FoodMAN, ktorú nájdete v menu „VzorníkyDruhy kariet a kalkulácií.
V tabuľke (viď nižšie) sa postavíte na kalkulačný druh, ktorému chcete zmeniť sadzbu DPH a kliknite na tlačítko „Oprav“.
Potom v pravej časti zvolíte požadovanú sadzbu DPH, označíte políčko „Rovnaká sadzba pre všetky hladiny“ a následne kliknete na „Potvrď“.

Ak používate komunikáciu pokladní s recepčným systémom HORES, bude potrebné nastaviť všetkým kalkulačným druhom, ktorým sa mení sadzba DPH raster so správnou sadzbou DPH.
Zmenu rastrov nájdete v systéme FoodMAN cez menu:
„Koniec“ „Setup FoodMan“ „Kasy“ „Rastre“.

Následne v okne „Nastavenie rastrov“ zmeníte v riadkoch „Raster 1 – 9“ pri jednotlivých druhoch kalkulácií, ktorých sa zmena týka, za ten, ktorý má požadovanú sadzbu DPH.
Rastre sa vytvárajú v systéme HORES.

V aplikácii HORES je potrebné mať raster pre reštauráciu/bar a iné strediská aj na 20% DPH.
Ak uvedený raster nemáte vytvorený, vytvoríte nový raster (napr. RE20 s názvom Reštaurácia 20%) a nastavíte mu 20% DPH.
Nové rastre sa vytvárajú cez funkciu „Číselníky“ – „Rastre“.

Nezabudnite si na kasách pred 24:00 hod. dňa 31.12.2023 vykonať uzávierku a po uplatnení zmien DPH v systémoch FoodMAN a HORES následne na kasách vykonať aj aktualizáciu cenníka.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať podporu ALTO Slovakia