Bezpečnosť je na prvom mieste

Na vašej bezpečnosti nám záleží, je kľúčová pre ochranu vašich dát, systémov a aplikácií pred neželanými situáciami, útokmi alebo stratou údajov.

Preto by sme vám chceli pripomenúť bezpečnostné opatrenia, ktoré by ste mali dodržiavať, aby ste si naďalej udržali zabezpečené dáta a funkčný softvér.

Prevencia a ochrana pred únikom dát

Používajte silné heslá a vždy uzamykajte svoje zariadenie. Odhlasujte sa z aplikácií a webstránok, ktoré nepoužívate. S osobnými údajmi vždy zaobchádzajte bezpečne a zodpovedne.

Nepoužívajte bezobslužné prístupy v aplikáciách, ktoré umožňujú prístup k zariadeniu na diaľku (napr. Anydesk alebo Teamviewer). Tým riskujete, že niekto iný bude môcť ovládať vaše zariadenie bez vášho vedomia. Ak potrebujete pomôcť s niečím, čo sa týka vášho zariadenia, udeľujte osobám prístup k zariadeniu len vtedy, keď ste si istí, kto sú a čo robia.

Ukončenie podpory neaktuálnych systémov

Aktualizáciou systémov získate nielen prístup k najnovším funkcionalitám a vylepšeniam, ale tiež zabezpečíte svoje zariadenie pred hrozbami, zvýšite jeho výkon a zlepšíte kompatibilitu s novými aplikáciami a zariadeniami.

Na starších operačných systémoch (Windows 7 a Windows 8) už nebudete môcť aktualizovať, inštalovať ani naďalej spúšťať softvér HORES.
Z dôvodov nedostatočnej technickej funkcionality a zabezpečenia zároveň ukončujeme podporu databáz PostgreSQL 9. Odporúčame vám čo najskorší prechod na nové, bezpečné a podporované verzie systémov.

Pravidelné zálohovanie údajov

Zálohovanie údajov je proces, ktorým sa vytvárajú kópie vašich dôležitých súborov a ukladajú sa na iné, bezpečné miesto.

 

Buďte o krok vpred, udržujte svoje zariadenia aktualizované a používajte zálohovanie údajov, aby ste sa pripravili na ich prípadnú stratu alebo poškodenie. Dôrazne odporúčame našim klientom využívanie cloudových služieb.

Kontaktujte odborníkov

Operačné systémy, aktualizácie, inštalácie, bezobslužné prístupy, zálohovanie, databázy, servery… Vyznáte sa v tom?

Odvrátenie nečakanej katastrofy môže byť náročné na porozumenie pre každého, kto sa neorientuje v technických pojmoch. V tom prípade je lepšie nechať tieto úlohy na odborníkov. Nepodceňujte neželané hrozby a konzultujte zabezpečenie so svojimi technikmi. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Máte otázky?